Giới thiệu

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QLKD
Công ty Đào tạo - Tư vấn Lê Thanh Quốc, được thành lập với mục đích: rèn luyện và nâng cao tay nghề về kế toán và quản lý KD cho CB CNV của các DN, nhất là các CTy TNHH các DNTN và HS - SV ở các trường ĐH, CĐ và TCCN học chuyên ngành kinh tế! Với phương châm: "NHẤT NGHỆ TINH - NHẤT THÂN VINH" CÔNG...
Xem thêm »

Liên hệ

Hotline: 0905.707.633

Điện Thoại: 0511.2477.200
Yahoo: leyen207

Đối tác